390759
aktualizacja: 2020.05.31

ZHP CHORĄGIEW ŚLĄSKA
HUFIEC SOSNOWIEC

ul. 1-go Maja 21/23
41-200 Sosnowiec

NIP: 634-019-54-83
REGON: 240572621
ING BŚ
22 1050 1360 1000
0008 0000 2040

(32) 266 19 91
(32) 266 66 79

Hufiec czynny:
od poniedziałku do piątku
w godzinach
9.00-17.00
Organizacja Pożytku Publicznego

KRS 0000273051

zachęcamy
do przekazania
swojego podatku

dowiedz się więcej...

LOGOWANIE

login:

hasło:

Wytyczne dotyczące przywrócenia zbiórek


2020-05-24 00:02autor: phm. Tomasz Bujarski

Komenda hufca przywraca prowadzenie zbiórek w czterech krokach:

1. Zdalne spotkanie komendy hufca z drużynowymi, w trakcie którego komenda przekazuje informację o harmonogramie powrotu do działań „na żywo” oraz o obowiązujących środkach bezpieczeństwa.
2. Drużynowy wypełnia oświadczenie dostępne w formie elektronicznej dostępnej w drogą służbową w domenie zhp.pl, że został zapoznany przez komendanta hufca (lub osobę upoważnioną przez komendanta hufca) z obowiązującymi w ZHP ogólnopolskimi zasadami odbywania zbiórek drużyn.
3. Drużynowi przekazują informacje rodzicom harcerzy i harcerzom, informując ich o przywróceniu tradycyjnych zbiórek i obowiązujących środkach bezpieczeństwa.
4. Odbywają się zbiórki zastępów przy zachowaniu środków bezpieczeństwa.

Czuwaj!

phm. Edyta Borecka
Komendantka Hufca ZHP Sosnowiec

Oświadczenie - pełnoletni

Oświadczenie - małoletni


WRACAMY


2020-05-23 23:35autor: phm. Tomasz Bujarski

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
HARMONOGRAM
Główna Kwatera ZHP uchyla dotychczasowe ograniczenia w działalności jednostek ZHP tylko za otrzymaniem zgody macierzystej komendy hufca, ustalając jednocześnie zasady przywracania działalności.


Powrót do bezpośredniej działalności harcerskiej przebiegać będzie w czterech etapach:

Od 22 maja 2020 r. możliwe będą:
- spotkania kadry – zbiórki instruktorskie, zbiórki władz ZHP (16+) – grupy do 10 osób
- formy szkoleniowe dla kadry (16+) bez noclegu – grupy do 10 osób

Od 25 maja 2020 r. możliwe będą:
- zbiórki zastępów – grupy do 10 osób po uprzednim spotkaniu komendy hufca z drużynowymi i poinformowaniu ich o zasadach bezpieczeństwa
- zbiórki drużyny/gromady – przy założeniu pracy w grupach do 10 osób po uprzednim spotkaniu komendy hufca z drużynowymi i poinformowaniu ich o zasadach bezpieczeństwa
Spotkanie dla większej niż 10 osób grupy drużynowych należy zorganizować on-line.

Od 5 czerwca 2020 r. możliwe będą:
- spotkania kadry – zbiórki instruktorskie, zbiórki władz ZHP (16+) – grupy do 20 osób
- formy szkoleniowe dla kadry (16+) z ewentualnym noclegiem – do 20 osób pracujących w grupach maksymalnie 10-osobowych.

Od 26 czerwca 2020 r. możliwe będą także formy szkoleniowe dla kadry (16+) z ewentualnym noclegiem – na zasadach HAL z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

Komenda Hufca ZHP Sosnowiec przekazała wszystkim drużynowym obszerny materiał Głównej Kwatery ZHP i Chorągwi Śląskiej dotyczący wznowienia statutowej działalności, ograniczonej dotąd zarządzeniami związanymi ze stanem epidemicznym. Drużynowi zostali zobowiązani do obowiązkowego przestrzegania wytycznych ujętych w w/w dokumencie i należy jego zapisy dostosować odpowiednio do realnej sytuacji i możliwości w gromadach i drużynach naszego hufca. W przypadku jakiś problemów interpretacyjnych, przed podjęciem decyzji i działań, drużynowi mają obowiązek wszelkie sprawy skonsultować wcześniej z Hufcem.

autor: GK ZHP, KCh, KH; kategoria: Aktualności


POSIEDZENIIE KAPITUŁY STOPNI HARCERSKICH I WĘDROWNICZYCH ON-LINE


2020-05-15 19:45autor: phm. Tomasz Bujarski

Druhny i Druhowie,
Informuję, że dnia 21 maja (czwartek) o godzinie 19.00 odbędzie się posiedzenie kapituły stopni harcerskich i wędrowniczych on-line.

Proszę drużynowych o rozesłanie informacji do członków drużyny.


Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszę o zgłoszenie chęci udziału na adres mailowy: kapitula@sosnowiec.zhp.pl
Zgłaszamy chęć udziału najpóźniej do dnia 18 maja do godziny 24.00.
Zainteresowane osoby otrzymają dostęp do spotkania droga mailową.

phm. Tomasz Bujarski HR
przewodniczący HKSHiW Sosnowiec


Zobacz, jak wygląda harcerstwo dzisiaj – raport o ZHP


2020-04-19 19:01autor: phm. Tomasz Bujarski

Zobacz, jak wygląda harcerstwo dzisiaj – raport o ZHP
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem “Zobacz, jak wygląda harcerstwo dzisiaj”, który prezentuje najważniejsze informacje o Związku Harcerstwa Polskiego.


Raport powstał w grudniu 2019 roku. Znajdziecie w nim informacje o organizacji, realizowanych projektach, wydarzeniach oraz o innych obszarach i aspektach działalności Związku Harcerstwa Polskiego.

Raport można przeczytać tutaj.
Zapraszamy do ciekawej lektury.

autor: GK ZHP; kategoria: Aktualności


ZAKTUALIZOWANE WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PRZY PEŁNIENIU SŁUŻBY


2020-03-20 10:27autor: phm. Tomasz Bujarski

ZAKTUALIZOWANE WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PRZY PEŁNIENIU SŁUŻBY

Przekazujemy wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego (17.03.2020) zaktualizowane o informacje otrzymane z Ministerstwa Zdrowia. Prosimy o przekazanie zaktualizowanych wytycznych drogą służbową do środowisk.


WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PRZY SŁUŻBIE NA RZECZ OSÓB STARSZYCH W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE W ZHP (19.03.2020)
1. Służbę mogą pełnić tylko pełnoletni członkowie Związku Harcerstwa Polskiego.
2. Podjęcie służby jest dobrowolne.
3. Przed podjęciem służby powiadom o tym zamiarze komendanta właściwego hufca.
4. Pamiętaj, aby przede wszystkim dbać o swoje bezpieczeństwo.