459459
aktualizacja: 2020.10.23

ZHP CHORĄGIEW ŚLĄSKA
HUFIEC SOSNOWIEC

ul. 1-go Maja 21/23
41-200 Sosnowiec

NIP: 634-019-54-83
REGON: 240572621
ING BŚ
22 1050 1360 1000
0008 0000 2040

(32) 266 19 91
(32) 266 66 79

Hufiec czynny:
od poniedziałku do piątku
w godzinach
9.00-17.00
Organizacja Pożytku Publicznego

KRS 0000273051

zachęcamy
do przekazania
swojego podatku

dowiedz się więcej...

LOGOWANIE

login:

hasło:

PRACA ZDALNA WE WSZYSTKICH PJO HUFCA


2020-10-23 17:16autor: phm. Tomasz Bujarski

Ze względu na rozwój sytuacji epidemiologicznej w Polsce, w związku z występowaniem COVID-19, Komendantka Hufca ZHP Sosnowiec od dnia 24 października 2020 r. - do odwołania, wprowadza w życie pracę zdalną we wszystkich podległych hufcowi jednostkach organizacyjnych.

Drużynowi od dnia 24.10.2020r. (na czas nieokreślony) mogą prowadzić zdalnie dalszą śródroczną pracę harcerską w swoich jednostkach (zgodnie z wytycznymi uchwały Głównej Kwatery ZHP dotyczących organizacji pracy harcerskiej w roku harcerskim 2020/2021 w związku ze stanem epidemii COVID-19).

Czuwaj!

phm. Edyta Borecka
Komendantka Hufca ZHP Sosnowiec

ZHP Oświadczenie - niepełnoletni

ZHP Oświadczenie - pełnoletni


BIURO KOMENDY HUFCA - PRACA ZDALNA


2020-10-23 16:40autor: phm. Tomasz Bujarski

Biuro Komendy Hufca przechodzi w tryb pracy zdalnej. Biuro będzie funkcjonować na takich zasadach od dnia 23.10.2020r. aż do odwołania.
W związku z tym, publikujemy listę adresów e-mailowych, na które można kontaktować się w celu załatwienia spraw bieżących. W razie potrzeby istnieje możliwość przeprowadzenia wideokonferencji w umówionym terminie.
W związku ze zdalną działalnością hufca w okresie pandemii COVID-19 kontakt z ramienia hufca utrzymują:

1) phm. Edyta BORECKA - komendantka hufca
- tel. kom.: (+48) 501-731-214
- e-mail: edyta.borecka@zhp.net.pl

2) pwd. Alicja KĘDZIERSKA - zastępczyni komendantki hufca
- tel. kom.: (+48) 502-269-412
- e-mail: alicja.kedzierska@zhp.net.pl


KURS PRZEWODNIKOWSKI 2020 - ZAWIESZONY!


2020-10-23 16:31autor: phm. Tomasz Bujarski

Ze względu na rozwój sytuacji epidemiologicznej w Polsce, w związku z występowaniem COVID-19, jako komendant kursu przewodnikowskiego z dniem 23 października 2020 r. - do odwołania, zawieszam wszelkie zajęcia kursowe.

Informuję, że III zjazd kursowy w Sławkowie - Niwie (w dniach 23.10.2020r. - 25.10.2020r.) zostaje moją decyzją odwołany.

O przywróceniu w życie wszelkich działań związanych z kursem przewodnikowskim, zainteresowani zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem przez swoich opiekunów.

Do zobaczenia niebawem!
Czuwaj!

hm. Tomasz Bujarski HR
komendant kursu przewodnikowskiego


Posiedzenie kapituły on-line


2020-10-20 15:58autor: phm. Tomasz Bujarski

Informuję, że najbliższe zdalne posiedzenie Hufcowej Kapituły Stopni Harcerskich i Wędrowniczych on-line odbędzie się dnia 21 października br. (środa) od godz. 17:00 na platformie Microsoft Teams.

Wszelkie niezbędne materiały do otwarcia prób dostępne są na stronie naszego hufca lub po skontaktowaniu się z członkiem w/w kapituły odpowiedzialnymi za organizację on-line obecnego posiedzenia - dh Jarosławem Galusem.

Osoby zainteresowane otwarciem lub zamknięciem właściwej próby na stopień serdecznie zapraszamy on-line wspólnie z opiekunem próby.

Czuwaj!
hm. Tomasz Bujarski HR
Przewodniczący HKSHiW Sosnowiec


Obowiązkowe zdalne szkolenie on-line na poziomie hufca z Tipi


2020-10-11 23:40autor:

Witam Druhny i Druhów!

Informuję, że dnia 14.10.2020r. (środa) od godz. 19:00 odbędzie się obowiązkowe zdalne szkolenie on-line na platformie Teams z obsługi nowej platformy systemu "Tipi".
W/w szkolenie jest przewidziane dla osób mianowanych do pełnienia funkcji drużynowych i przewodniczących kręgów na poziomie hufca.
Ponieważ "Tipi" zastąpił stary system "Ewidencja ZHP" i obowiązuje nas nadal RODO, szkolenie odbędzie się na "prywatnym zamkniętym kanale społecznościowym naszego hufca", do którego tylko upoważnione osoby otrzymają dostęp.
Po zalogowaniu się na w/w kanale otrzymacie bezpośredni link z zaproszeniem do zdalnego szkolenia on-line z obsługi "Tipi" na swoje służbowe maile.

Przypominaym, że powyższe szkolenie jest obowiązkowe dla Szefów PJO hufca ZHP Sosnowiec!!!

Czuwaj!

phm. Edyta Borecka - komendantka hufca
hm. Tomasz Bujarski - wiceprzewodniczący KRH